Privatlivspolitik (GDPR)

EasySearch er bevidst om sit ansvar for at passe på de data vi får fra kunder og brugere. Vi behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen.

Ved at indsende din jobansøgning og dit CV til EasySearch giver du os samtidig tilladelse til at behandle og opbevare dine data.

Du bekræfter ved fremsendelsen, at alle detaljer i din ansøgning er sande og korrekte. Såfremt oplysningerne er falske, ukorrekte eller vildledende, kan dette påvirke resultatet af behandlingen af din ansøgning og din mulighed for at få jobbet.

Samtidig med indsendelse af ansøgningen giver du EasySearch og din potentielt kommende arbejdsgiver tilladelse til at følge op på oplysningerne i denne jobansøgning og til at kontakte angivne referencer.

Ved fremsendelse af oplysningerne giver du os lov til at opbevare dine data i op til 6 måneder, hvorefter de automatik slettes. Vi sletter derudover dine data på anmodning. Du kan således til hver en tid bede os om at slette dine data ved anmodning på: info@easysearch.dk.

Vi gør opmærksom på, at vi IKKE ønsker at modtage personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer, helbredsmæssig historie, information om politisk eller religiøs overbevisning og andre følsomme oplysninger.

De oplysninger vi anvender er oplysninger om potentielle kandidater, såsom kontaktoplysninger, sociale- og faglige profiler, uddannelses- og erhvervserfaring. Data opbevares i vores rekrutteringsværktøj OneRecruit. Såfremt kandidaterne gennemgår personlighedsprofil analyser opbevares disse data i personprofil analyseværktøjet Thomas International, med hvem databehandleraftale er indgået. Begge systemer er SaaS systemer som er beskyttet med adgangskoder. Kun EasySearch betroede medarbejdere har adgang til data.

Der opbevares ikke data på papir eller på digitale lagringsmedier udover en periode på max. 3 måneder fra en rekrutteringsproces er afsluttet ved at kandidaten er tiltrådt i virksomheden svarende til kandidatens prøveperiode. Herefter makuleres alle data på papir ligesom data på PC og eksterne lagringsmedier samt i mailsystemer både i indbakken og sendt post mappen slettes manuelt. Rutinemæssigt foretages denne oprydningsproces af hver enkelt medarbejder hver 3. måned.

EasySearch arbejder med rekruttering, headhunting, vikarservice, interim management og lignende opgaver som har til formål at skaffe de rigtige personer til ledige stillinger hos de kunder vi betjener. Vi står inde for, at de fremsendte personlige data alene benyttes i forhold til vores processer for at løse disse opgaver og ikke videregives til andre formål.

EasySearch fremsender typisk CV og ansøgninger fra relevante kandidater til vores kunder. Disse kunder er der altid skrevet forudgående kontrakt med. I den udstrækning personlige data videregives til 3. part er denne part ved underskrift af samarbejdsaftale underlagt samme privatlivspolitik som EasySearch. Vores kunder er primært i Danmark og personfølsomme data sendes ikke uden for EU’s grænser.

EasySearch er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelse af vores services for kunderne. Vores kunder har ret til at bruge de fremsendte data i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Kunden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som EasySearch fremsender til kunden.

EasySearch opbevarer data om kunder og potentielle kunder i vort CRM system Web-CRM. Systemet kan kun tilgås via adgangskode af betroede medarbejdere i EasySearch. EasySearch opbevarer ikke personfølsomme data op vores kunder eller potentielle kunder, men alene oplysninger, som vedrører potentielt samarbejde samt informationer som kan indhentes fra NN markedsdata og offentligt tilgængelige databaser.

Som headhunter virksomhed fremsøger EasySearch relevante kandidater via søgninger på nettet og via adgang til kandidat databaser såsom LinkedIn, Jobindex, Facebook m.fl. Der anvendes udelukkende lovlige kilder, hvor kandidaterne frivilligt har givet adgang til deres data via aftaler med de pågældende kandidatbaser.

EasySearch modtager kun ansøgninger via vort online rekrutteringssystem OneRecruit. Ansøgninger fremsendt på mail eller med brev bliver slettet/makuleret, og afsenderen bliver bedt om at genfremsende sin ansøgning via OneRecruit for at komme i betragtning til jobbet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan EasySearch forholder sig til GDPR forhold i øvrigt er du altid velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer (DPO):

Michael Kock

mko@easysearch.dk

Tel. 4278 4278