Priser rekruttering og tillægsydelser

Pris rekruttering – vilkår og betingelser

Vi udfører hele search processen med målrettede henvendelser, motivering og kvalificering af kandidater via telefon interviews for 20.000 kr.

Du kan herefter vælge selv at tage interviews med kandidaterne på short listen eller lade os tage første runde f2f interviews. Prisen for hele rekrutteringsprocessen inkl. f2f møder er 40.000 kr.

Opstartshonorar på 50% af basis fee samt annonceringsomkostninger indbetales samtidigt med at rekrutteringsopgaven påbegyndes. Sluthonoraret forfalder først når kandidaten har underskrevet ansættelseskontrakten.

Sluthonoraret forfalder dog også, såfremt virksomheden vælger at ansætte sin egen kandidat, eller såfremt virksomheden 3 måneder fra opgavens påbegyndelse endnu ikke har ansat nogen af de kandidater EasySearch har præsenteret, og de præsenterede kandidater i øvrigt har levet op til kandidatprofilen.

No cure No pay

Såfremt der tilvælges No cure No pay, så skal der alene betales 5.000 kr. i opstartsomkostninger samt annonceringsomkostninger, såfremt virksomheden ikke ansætter en medarbejder i løbet af ansættelsesprocessen.

3 måneders garanti

Ved tilvalg af 3 måneders garanti vil EasySearch uden beregning finde en ny kandidat, såfremt kandidaten forlader stillingen inden for de første 3 måneder. Pris herfor er 5.000 kr.

Ansættelse af flere kandidater

Såfremt virksomheden inden for 12 måneder vælger at ansætte flere af de kandidater, som EasySearch har præsenteret, forfalder en ekstra betaling på 50 % af basispris per ansættelse.

Personprofilanalyser

Pris per DISC analyse inkl. telefoninterview er 3.500 kr.

 Tidsplan og budget

Rekrutteringsprocessen tager typisk 6-8 uger fra opstart til afslutning. Vi arbejder løbende med search under annonceringsperioden og interviewer typisk de mest oplagte kandidater løbende, således at kunden kan forvente at have sin bruttoliste klar indenfor 2-4 uger. Forløbet tilpasses kundens behov og aftales individuelt. Som arbejdsmarkedet er for tiden anbefaler vi at agere hurtigt og fleksibelt for at afgøre om gode kandidater skal tilbydes et job. Læs mere om vores rekrutteringsproces.

EasySearch
Stolelyngen 14
DK-3450 Allerød

Mail: info@easysearch.dk
Tel. 42 78 42 78

CVR-nr. 21 31 40 80

EasySearch udfører rekruttering til fast lav pris. Vi har fokus på at finde de rigtige profiler til enhver stillingsprofil. Vi supplerer search med et stort netværk af kvalificerede kandidater. Processerne er maksimalt digitaliserede og effektiviserede. Det sikrer dig en lav pris og en effektiv proces.